ESD produkter

Fullständigt skydd av elektronik

Raacostat ger effektivt antistatiskt skydd för känslig utrustning.

 

Ett kraftigt stigande antal produkter, reservdelar, verktyg osv. innehåller i dag elektroniska komponenter. Och de är ofta extremt känsliga för skador orsakade av statisk elektricitet. Skadorna uppstår inte bara i själva produktionsprocessen utan även vid förvaring, transport osv.

 

Raacostat är ett komplett program med boxar, verktygslådor, hyllor och lådor som ger ett hundraprocentigt skydd mot statisk elektricitet. Liksom alla andra raaco-produkter utmärker sig Raacostatserien naturligtvis genom otaliga kombinationsmöjligheter som tillgodoser nästan alla individuella behov.

 

Alla lösningar är tillverkade av en specialplast med kolfiber som gör dem permanent antistatiska. Det gör att skyddet inte försämras, varken över tid eller vid intensiv användning.

 

Raacostat uppfyller naturligtvis EN 61340-5-1-standarden och alla andra internationella krav.

Ytresistans 10 (4)-10 (9) Ω.