Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill ha mer information om våra produkter, vänligen kontakta våra säljkonsulter eller säljkontoret.

 

SVERIGE

 

Väst Sverige

Håkan Törnqvist

E-post ht@raaco.com

Tel. +46 0705 56 22 32

 

Stockholm/syd Sverige

Johan Rydström

E-post jjr@raaco.com

Tel. +46 0703 32 99 33

 

Stockholm/norra Sverige

Jonas Broström

E-post jbr@raaco.com

Tel. +46 0703 65 55 59

 

NORDISKT SÄLJKONTOR

E-post nordic@raaco.com

Tel. +45 54 88 84 44