Världsmål

Hållbar utveckling

 

raaco stödjer FN Världsmål´s principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i vår hållbara utveckling. 

 

Vi är ett medelstort produktionsföretag som ligger på en idyllisk liten ö i Danmark, där den huvudsakliga sysselsättningen är jordbruk och vi har stort intresse av att skydda vår miljö.

 

Vi arbetar kontinuerligt med olika miljöprojekt med FN´s Världsmål som inspiration när vi fokuserar på:

 

3. Hälsa och Välbefinnande

God hälsa och välbefinnande för våra anställda och det omgivande samhället genom att minska eller avlägsna farliga kemikalier i processer där det är möjligt.

 

9. Industri, Innovation och Infrastruktur

raaco letar kontinuerligt efter nya och "grönare" processer och material som vi kan implementera i vår produktion för att minska energi- och vattenförbrukningen.

 

12. Ansvarsfull konsumtion och produktion

Minimering av produktionsavfall och utsläpp av kemikalier till grundvatten och luft. Vi återvinner 86% av vårt plastavfall i produktionen.