CarryMore System - NYTT

Mera än bara en låda!

Ett intelligent system

Intelligent förvarings och transportsystem för förvaring av 2 st CarryLite 4x8. Flera CarryMore kan staplas och sammankopplas med flera enheter. CarryMore är frontdrivet så att man alltid  oavsett placering, kan komma åt innehållet utan att först lyfta eller flytta en CarryMore för att få tag i verktyg etc.


CarryMore system är tillverkad för professionella hantverkare. Och lämplig för dagligt bruk.